Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα της ανανεωμένης Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης η οποία προέκυψε από την συνένωση των 3 εταιρειών και η οποία έχει ως σκοπό την πλήρη αλλαγή του τοπίου στο χώρο της Υπέρτασης στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Η συνένωση αυτή οδηγεί σε μία πλήρη αλλαγή της παρουσίας των Ελλήνων γιατρών ειδικών στο χώρο της υπέρτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Design

Portfolio

25/1/201910th EUROPEAN SLAG CONFERENCE
21/1/2019Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής