Κ.Ε.Β.Ε.

Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Η Καρδιολογική Εταιρεία Β. Ελλάδος έχει σκοπό την προαγωγή και γενικά την επιστημονική προώθηση της ερευνητικής και εφηρμοσμένης καρδιολογίας με όλα τα επιστημονικά μέσα και μεθόδους και ειδικότερα την επιμόρφωση των καρδιολόγων ιατρών.

Επίσης, η με κάθε μέσο διάδοση προς το ευρύ κοινό της προληπτικής Ιατρικής των καρδιακών παθήσεων αποτελεί βασικό στόχο της εταιρείας
Design

Portfolio

25/1/201910th EUROPEAN SLAG CONFERENCE
21/1/2019Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής