Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Ιστότοπος του Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα βρείτε βασικές πληροφορίες για το προσωπικό και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα καθώς επίσης και βασική ενημέρωση και χρήσιμες συνδέσεις για ζητήματα αστικού, πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.

Portfolio

25/1/201910th EUROPEAN SLAG CONFERENCE
21/1/2019Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής