Δράση Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδια Δράσης Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σκοπός η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ανάμεσα στο φοιτητικό πληθυσμό του πανεπιστημίου και τους νέους ανθρώπους γενικότερα
Design

Portfolio

25/1/201910th EUROPEAN SLAG CONFERENCE
21/1/2019Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής